conformiteitsattest, SV-nummer en groene dop - schoorsteenvegen

schoorsteenvegen
schoorsteenvegen
schoorsteenvegen

schouwvegen | ketels kuisen | mazouttank keuren

mazoutketel kuisen | gasketel kuisen | schoorsteenonderhoud

stookolietank controle en keuring Hasselt Genk Diepenbeek Zonhoven

schouwvegen | ketels kuisen | mazouttank keuren

mazoutketel kuisen | gasketel kuisen | schoorsteenonderhoud

stookolietank controle en keuring Hasselt Genk Diepenbeek Zonhoven

schouwvegen | ketels kuisen | mazouttank keuren

mazoutketel kuisen | gasketel kuisen | schoorsteenonderhoud

stookolietank controle en keuring Hasselt Genk Diepenbeek Zonhoven

mazoutketel kuisen | gasketel kuisen | schoorsteenonderhoud

schouwvegen | ketels kuisen | mazouttank keuren

stookolietank controle en keuring Hasselt

schoorsteenveger hasselt
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenveger hasselt
Title
Ga naar de inhoud

conformiteitsattest, SV-nummer en groene dop

Voor de keuring of herkeuring van uw stookolietank, gebruikt voor de verwarming van uw huis of bedrijf, doet u best beroep op een door de Vlaamse Gemeenschap gecertificeerd technieker stookolietanks.

De wetgeving omtrent het onderhouden van stookolietanks in Vlaanderen staat beschreven in VLAREM.
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen.

Een herkeuring, indien van toepassing, is afhankelijk van verschillende factoren.

Indien uw tank periodiek gekeurd moet worden, bijv. ondergrondse mazouttank kleiner dan 6.000 liter voor particulieren om de 5 jaar, wordt u ruim op voorhand gecontacteerd voor een herkeuring, zodat u in de winter niet voor verrassingen komt te staan, als u mazout wil indoen. Een zorg minder, toch?

Een bevoegd technicus stookolietanks heeft een SV-nummer ( bestaande uit de letters 'SV' gevolgd door  5 cijfers).
Hij mag uw tank, bovengronds of ondergronds keuren, voorzien van een dop (merkplaat of label) een een conformiteitsattest uitschrijven.
De dop en het conformiteitsattest horen samen, dus het attest moet u zeker goed bijhouden. U kan het bijv. nodig hebben voor de verkoop van uw huis.

Lekkende mazouttanks zijn zeer schadelijk voor het milieu. Voorkomen is dus beter dan genezen. Hou dus uw stookolietank in de gaten en laat ze regelmatig controleren.

Op het conformiteitsattest staan naast de contactgegevens ook nog o.a. of het om een ondergrondse of bovengrondse tank gaat, de inhoud, het materiaal waaruit de tank vervaardigd is en de controles, die zijn uitgevoerd, de naam en het SV-nummer van de technieker.
Indien van toepassing, staat ook de datum vermeld van de volgende controle.

Voor meer info over de wetgeving stookolietanks, erkenningsnummer, prijzen en beschikbare data voor uitvoering, volg onderstaande link.


schoorsteenveger Limburg
schoorsteenveger Limburg
schoorsteenveger Limburg
schoorsteenveger Limburg
schoorsteenveger limburg
schoorsteenveger limburg
schoorsteenveger limburg
schoorsteenveger limburg
Terug naar de inhoud